…pro Vaši jistotu nejen v klidných dobách

Naše služby

Společnost Tricapa, s.r.o. je schopna poskytnout svým klientům následující služby:

Personálně-právní poradenství

 • personální audity
 • personální restrukturalizace společností nebo jejich částí
 • sepisování pracovních a manažerských smluv
 • tvorba funkčních náplní k pracovním smlouvám
 • změny a ukončení pracovního poměru
 • sepisování dohod o hmotné odpovědnosti

Poradenství v oblasti insolvenčních řízení

Obchodně právní poradenství

 • poskytování informací k právnímu rámci podnikání
 • zajištění vydání živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listina) na základě plné moci
 • správa portfolií pohledávek včetně jejich vymáhání

Účetní služby

 • komplexní vedení účetnictví a daňové evidence
 • zpracování metodiky zavádění účetních postupů
 • zpracování personální a mzdové agendy
 • spolupráce s externím auditorem


© 2009 Tricapa s.r.o.